Đảm bảo chất lượng, thời gian đào tạo nghề Công chứng viên 21/03/2024

Để góp phần nâng cao chất lượng đầu vào của đội ngũ Công chứng viên (CCV), dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) quy định người muốn hành nghề công chứng đều phải tham dự khóa đào tạo nghề công chứng. Quy định này cũng phù hợp với pháp luật các nước theo hệ thống công chứng Latinh.

Đề xuất Công chứng viên được chứng thực chữ ký người dịch 18/03/2024

Đây là điểm mới nhận được nhiều sự quan tâm tại dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi). Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân vì có thêm lựa chọn khi có nhu cầu chứng nhận bản dịch, đồng thời góp phần giảm tải công việc cho các Phòng Tư pháp cấp huyện đang thực hiện nhiệm vụ này.

Luật Đất đai năm 2024: Quy định về xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch với sổ đỏ 15/03/2024

Tại Điều 135 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã quy định rõ về xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập 15/03/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch thực hiện xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 15/03/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vừa ký Quyết định số 34/QĐ-TCT ngày 12/3/2024 ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác để thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 15/03/2024

​Ngày 22/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 192/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024.

Chính phủ quyết nghị về 5 dự án luật, 5 đề nghị xây dựng luật 15/03/2024

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2024. Chính phủ đánh giá cao các Bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động xây dựng các dự án Luật, Đề nghị xây dựng Luật: Luật Phòng không nhân dân; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao; Đề nghị xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.