Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai: Vận động nhân dân cam kết bảo vệ rừng

04/08/2005
Trong sáu tháng đầu năm 2005, lực lượng kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã tổ chức được 161 cuộc họp dân cho 4.305 lượt người; mở 15 lớp tập huấn về công tác phòng chống chữa cháy rừng cho 532 lượt người là các chủ rừng, trưởng ban lâm nghiệp xã và các tổ xung kích bảo vệ rừng tại thôn, bản.