Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Ninh: Trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Hoành Bồ

01/01/0001
Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Ninh: Trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Hoành Bồ
Thực hiện kế hoạch Trợ giúp pháp lý năm 2015 của UBND tỉnh.Trong các ngày 10,11,12  tháng 06 năm 2015, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND huyện Hoành Bồ, phòng Tư pháp tổ chức chương trình Trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã trên địa bàn huyện, gồm:  xã Đồng Sơn, xã Kỳ Thượng, xã Lê Lợi.
 

Trong đợt Trợ giúp pháp lý lần này đã thu hút gần 200 lượt người tham dự, Đoàn Trợ giúp pháp lý cũng đã thụ lý 25 vụ việc/ 25 đơn yêu cầu TGPL, chủ yếu trong lĩnh vực: Đất đai (07 vụ việc); Chính sách (12 vụ việc); Dân sự (02 vụ việc); Hôn nhân và gia đình ( 02 vụ việc); lĩnh vực khác (02 vụ việc).

Với những trường hợp trên, Đoàn Trợ giúp pháp lý đã tư vấn, hướng dẫn cụ thể, giải thích cho người dân về những lĩnh vực pháp luật theo yêu cầu. Đồng thời trao đổi, kiến nghị với chính quyền xã để giải quyết các vụ việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định của pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện không đáng có.

Trần Cường