Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm

01/01/0001
Ngày 25/10/2014, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.
 

Tham dự Hội nghị có trên 80 đại biểu đại diện cho Lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, đại biểu các tổ chức tín dụng, Lãnh đạo phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm- Bộ Tư pháp đã quán triệt các kiến thức pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, trong đó tập trung đề cập các quy định của pháp luật về giao kết, thực hiện hợp đồng bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm; thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; hướng dẫn cụ thể về các trường hợp đăng ký thế chấp, nguyên tắc đăng ký thế chấp, giá trị pháp lý của việc đăng ký, mô tả tài sản thế chấp, về hiệu lực của đăng ký giao dịch bảo đảm, hệ thống cơ quan đăng ký và trách nhiệm của cơ quan đăng ký, của các bên trong việc thực hiện đăng ký. Đặc biệt, thông qua thảo luận, đồng chí đã giải đáp vướng mắc trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm của các tổ chức tín dụng, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thời gian qua, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác này tại địa phương.

                                        Trung Kiên - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang