Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Đắk Nông lần thứ nhất 08/08/2005

Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Đắk Nông lần thứ nhất đã thu hút 300 người gồm 16 thí sinh được lựa chọn từ 6 huyện trong tỉnh cùng các cổ động viên.

Bình Thuận: Tổng kết Hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ II. 08/08/2005

Vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với UBMT Tổ quốc Việt Nam, Sở Văn hóa Thông tin và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ bế mạc Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Bình Thuận lần thứ II.

Lạng Sơn: Đưa kiến thức pháp luật về thôn bản vùng sâu 08/08/2005

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Lạng Sơn đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các thôn bản và đa dạng hóa các hoạt động đưa kiến thức pháp luật về xã, cụm dân cư. Với phương châm gắn kiến thức pháp luật với phong tục, tập quán tốt đẹp của bà con, đội ngũ cán bộ đã dùng tiếng dân tộc thiểu số để tuyên truyền pháp luật.

Vùng Cảnh sát Biển 1 - Cục Cảnh sát Biển đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao 08/08/2005

6 tháng đầu năm 2005, Vùng Cảnh sát Biển 1 - Cục Cảnh sát Biển đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, nhất là nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển. Chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện SSCĐ không ngừng được nâng cao. Kiểm tra huấn luyện hàng năm đơn vị đều đạt 100% yêu cầu, có từ 80 đến 85% khá giỏi. 6 tháng đầu năm 2005, đơn vị đã tổ chức được trên 30 lượt chiếc tàu hoạt động trên biển, trong đó có 20 lần chiếc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; đi được 8.000 hải lý an toàn. Tiến hành kiểm tra 450 tàu thuyền, trong đó kiểm tra xử lý 129 tàu, tổng số tiền xử phạt lên đến 2 tỷ 500 triệu đồng.

Tổng kết thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (IX) và Luật Khiếu nại, Tố cáo ở tỉnh Hà Nam 08/08/2005

Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức tổng kết thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (IX) và Luật Khiếu nại, Tố cáo. Từ ngày 1/1/1999 đến 31/12/2004, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.099 đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp 23.294 lượt công dân. 100% đơn thư của công dân đã được chỉ đạo phân loại giải quyết theo đúng thẩm quyền. Đã giải quyết trên 3.000 việc về khiếu nại hành chính, đạt 98,2%, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và tập thể hơn 1 tỷ đồng; giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp theo đúng quy định.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội ở Hà Giang 04/08/2005

Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên đã được các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh Hà Giang chú ý quan tâm. Các Huyện, Thị đoàn và Đoàn trực thuộc tập trung kiểm tra, đánh giá và công nhận mô hình “Chi đoàn văn hóa”, “Gia đình văn hóa” cho các chi đoàn và gia đình ĐVTN đạt tiêu chuẩn.

Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa, thôn, buôn, bon, tổ dân phố, đơn vị văn hóa tỉnh Đắk Nông lần thứ nhất 04/08/2005

Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa, thôn, buôn, bon, tổ dân phố, đơn vị văn hóa tỉnh Đắk Nông lần thứ nhất đã được tổ chức với sự tham gia của 45 hộ gia đình văn hóa, 19 thôn, buôn, bon, tổ dân phố và 24 đơn vị văn hóa xuất sắc trong toàn tỉnh.

Công tác hoà giải ở Thái Bình 04/08/2005

Trong thời gian từ năm 1999 - 2004, các tổ chức hòa giải ở Thái Bình đã thực hiện trên 37.000 vụ việc bao gồm các lĩnh vực như hôn nhân gia đình chiếm 19%; tranh chấp dân sự chiếm 38%; đất đai, nhà ở, mốc giới chiếm 23%; số việc vi phạm nhỏ khác chiếm 20%.