Gia Lai: Tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ Đoàn 15/11/2005

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT ngày 4/10/2005, vừa qua Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 35 cán bộ Đoàn chủ chốt tại xã Ia Hrú, huyện Chư Sê. Lớp tập huấn đã nghe 5 chuyên đề xung quanh các văn bản pháp luật như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật An toàn Giao thông; công tác xây dựng Đoàn, hội, công tác tổ chức, tập hợp thanh niên, kỹ năng tuyên truyền của cán bộ Đoàn;

Hà Nội: Kiện toàn bộ máy cơ quan thi hành án 15/11/2005

Vừa qua, khối Thi hành án dân sự thành phố đã rà soát về tổ chức của 15 đơn vị thi hành án trên địa bàn để kịp thời đề nghị bổ sung số lượng chấp hành viên hiện còn đang thiếu. Kết quả qua đợt rà soát, đã đề nghị Sở Tư pháp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm 10 trưởng, phó thi hành án dân sự, bổ nhiệm 20 chấp hành viên cho toàn khối.

Tuyên Quang: Truyền thông về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em. 15/11/2005

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức truyền thông về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em tại xã Sơn Nam huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) có trên 130 cán bộ, hội viên phụ nữ và các cháu nữ thanh niên, học sinh Trường Trung học phổ thông Sơn Nam tham gia.

Lạng Sơn: Phổ biến pháp luật thông qua tủ sách pháp luật 15/11/2005

Theo báo cáo của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 40 sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xây dựng được tủ sách pháp luật tại trụ sở cơ quan, với số lượng đầu sách từ 30 đến 600 đầu sách pháp luật.

Kon Tum: Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp. 15/11/2005

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp về kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư Liên tịch số 04 năm 2005 của Liên bộ Tư pháp - Nội vụ, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã tham mưu cho địa phương kiện toàn tổ chức các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn - Hà Nội: Đối thoại với các doanh nghiệp về các luật thuế. 15/11/2005

Vừa qua, Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn kết hợp với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ (Cục Thuế Hà Nội) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với hơn 50 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng trên địa bàn. Đại diện Cục Thuế phổ biến khái quát một số chế độ chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung; nêu những vướng mắc thường gặp và cảnh báo cho doanh nghiệp tránh dùng hóa đơn bất hợp pháp.

Nghệ An: Ban hành kế hoạch phổ biến, tuyên truyền các đạo luật mới 15/11/2005

HĐND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 384/KH-HĐND tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới. Đó là: Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Luật Thương mại; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Luật Đường sắt; Luật Quốc phòng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Ký kết, Gia nhập và Thực hiện điều ước quốc tế; Luật Giáo dục; Luật Du lịch; Luật Dược.

Phường Vĩnh Trại (Lạng Sơn): Tổ chức tuyên truyền phòng, chống mại dâm 15/11/2005

Vừa qua, Sở Tư pháp Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố, UBND phường Vĩnh Trại tổ chức tuyên truyền phòng, chống mại dâm tại phường Vĩnh Trại - thành phố Lạng Sơn.