Chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

11/07/2024
Chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật
Ngày 11/7, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL) về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Theo Báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã bám sát các Chương trình, Kế hoạch công tác và Kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Cục cũng chủ động, giải quyết kịp thời các công việc phát sinh bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Cụ thể, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 09 văn bản, đề án; chủ trì thẩm định đối với 08 dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định phân công các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; góp ý 91 văn bản do các cơ quan trong và ngoài Bộ gửi lấy ý kiến.
 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL phát biểu tại buổi làm việc.

Cục đã phát hành 37 văn bản trả lời đề nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của công dân, các Bộ, ngành, địa phương và xử lý 11 đơn thư gửi về Cục; xây dựng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; tổ chức 05 hội nghị, hội thảo, đoàn kiểm tra...
Trong 6 tháng cuối năm 2024, Cục QLXLVPHC&TDTHPL sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án theo Kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tăng cường hướng dẫn bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc Bộ giải quyết vướng mắc trong thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính; bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu và thực hiện công tác truyền thông về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật...
 
Đồng chí Bùi Thị Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Cục và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã trao đổi, thảo luận về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Cục; đồng thời nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tháo gỡ.
 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu kết luận.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả công tác Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã đạt được trong thời gian qua. Về nội dung Báo cáo, Thứ trưởng đề nghị Cục bổ sung đánh giá kết quả trong công tác Đảng – Đoàn thể của đơn vị. Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp tục khẩn trương, đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng thời Thứ trưởng lưu ý Cục cần tiếp tục phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để hoàn thiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Cục…
Anh Thư - Trung tâm Thông tin