Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi và chỉ đạo 5 Bộ

13/06/2024
Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi và chỉ đạo 5 Bộ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 506/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi và chỉ đạo 5 Bộ gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, cụ thể:
Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo 09 lĩnh vực công tác sau:
- Công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp.
- Xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.
- Đặc xá.
- Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội.
- Văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao.
- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.
- Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo 5 Bộ
Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo 5 Bộ gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm nhiệm vụ:
- Chủ tịch Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; 
- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; 
- Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; 
- Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; 
- Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; 
- Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; 
- Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Tin bài liên quan: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng Chính phủ