Bộ Tư pháp tập huấn tăng cường trách nhiệm, kỷ luật đội ngũ cán bộ tư pháp trong thi hành công vụ

16/05/2024
Bộ Tư pháp tập huấn tăng cường trách nhiệm, kỷ luật đội ngũ cán bộ tư pháp trong thi hành công vụ
Trong 2 ngày 15 -16/5, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã tổ chức lớp Tập huấn Tăng cường trách nhiệm, kỷ luật của đội ngũ cán bộ tư pháp. Hội nghị trong khuôn khổ Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam.
Chương trình tập huấn do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án Dân sự (THA DS) khu vực miền Nam và Trung bộ.
Chỉ đạo chương trình tập huấn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, thời gian qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương định hướng về xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan pháp luật và tư pháp như Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005; Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005...
Đặc biệt, năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, nhiều văn bản khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng được ban hành gần đây, tạo cơ sở chính trị, pháp lý xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước.
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu chỉ đạo chương trình Tập huấn

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc mong muốn các đại biểu sẽ lắng nghe các nội dung tập huấn, trao đổi, nắm bắt thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm tốt và cả những thách thức, nhu cầu từ thực tiễn địa phương, kiến giải những vấn đề lớn cho Bộ, ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tại Lớp Tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe các Báo cáo viên trình bày nhiều chuyên đề hữu ích. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên trao đổi về Chủ trương, định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo NQ số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong gia đoạn mới.
 
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên trình bày báo cáo tại lớp tập huấn

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao đổi về các giải pháp thực hiện chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khắc phục tâm lý đùn đẩy né tránh trong thực thi công vụ.
Đồng chí Bùi Công Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ trao đổi nội dung liên quan đến tăng cường đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan THADS và cơ quan tư pháp địa phương.... 
 
Đồng chí Bùi Công Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ trao đổi chuyên đề tại lớp tập huấn

Tại lớp Tập huấn, đại biểu tham gia đã tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để góp phần thực hiện đúng quy định trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tiến đến xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.