Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc tại Gia Lai

01/03/2024
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc tại Gia Lai
Chiều 29 /02, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tình hình thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Lê Thị Ngọc Lam, Giám đốc Sở Tư pháp; cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở và các Trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai Lê Thị Ngọc Lam cho biết: Thời gian qua, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bám sát triển khai các kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 14/11/2023 nâng cao chỉ số chuyển đổi số của Sở Tư pháp năm 2023 và các năm tiếp theo; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Cục Hộ tịch, quốc tịch chứng thực, Cục Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06, Sở Tư pháp luôn chủ động triển khai các chỉ đạo của Cơ quan Trung ương, của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo kịp thời và đúng tiến độ. Luôn chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và hướng dẫn các cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thống nhất, hiệu quả.
 
Giám đốc Sở Tư pháp Lê Thị Ngọc Lam báo cáo tại buổi làm việc.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai trong việc triển khai kịp thời tới các ngành, địa phương, đơn vị, qua đó đã thu được nhiều kết quả khả quan. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã bám sát chủ trương của Bộ để tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt đề án 06. Mặc dù tỉnh Gia Lai còn nhiều khó khăn như phần lớn dân cư trong tỉnh là người DTTS, địa hình rộng lớn phức tạp nhưng các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Dịp này, Thứ trưởng cũng đề nghị ngành Tư pháp Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhất là cấp huyện hoàn thành số hóa hộ tịch trong quý III/2024, phấn đấu hoàn thành trong quý II/2024; đồng thời tích cực triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành đối với đề án 06 ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn.
 
Thành viên đoàn công tác trao đổi với địa phương.

Thứ trưởng yêu cầu, cần phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện đề án 06, nhất là ở các cấp chính quyền huyện và xã. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng giao Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực rà soát các địa phương đang triển khai số hóa hộ tịch, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có văn bản đôn đốc các địa phương hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng gợi mở cần phát động phong trào thi đua giữa các Sở tư pháp trên cả nước thực hiện về đích số hóa hộ tịch.