Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Trần Tiến Dũng dự hội nghị Tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 tỉnh Bắc Kạn

19/01/2024
Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Trần Tiến Dũng dự hội nghị Tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 tỉnh Bắc Kạn
Chiều ngày 18/2/2024, tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp năm 2024. Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Trần Tiến Dũng tới dự và chỉ đạo hội nghị.
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; ông Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hà Thị Đào, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp cùng các Phó Giám đốc Sở Tư pháp và công chức, viên chức Sở Tư pháp; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các sở ngành địa phương…
Năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham mưu, xây dựng Kế hoạch nhằm triển khai đầy đủ các nội dung công tác tư pháp tại địa phương. Theo đó, đã ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023 với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện; xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao.
 

Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2023 tỉnh Bắc Kạn
 

Bên cạnh đó, phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ từ xây dựng Chương trình, Kế hoạch đến tổ chức thực hiện trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương.
Kết quả trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 10.407 vụ việc vi phạm hành chính, với 10.754 đối tượng bị xử phạt, thu nộp ngân sách nhà nước 32.394.753.691đồng; tỉ lệ thi hành quyết định xử phạt đạt 88,1%.
Đối với công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 

Đại biểu tham dự hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp năm 2024.
 
Đối với công tác lý lịch tư pháp đã thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 4.176 trường hợp. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện kết nối liên thông giữa phần mềm một cửa với hệ thống của Bộ Tư pháp và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu về dân cư quốc gia giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp...
Trong năm qua, lãnh đạo Sở Tư pháp đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ. Toàn ngành Tư pháp tỉnh đã bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Kế hoạch công tác năm. Nhờ đó, công tác Tư pháp tại địa phương đã được triển khai một cách chủ động, đồng bộ ở cả 3 cấp ngay từ đầu năm; chủ động trong triển khai thực hiện và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Từ đó tạo đà cho việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp trong năm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.
Một số đơn vị đã linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị như: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Phòng Tư pháp huyện Bạch Thông, tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2023 thông qua hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến hoặc tổ chức trực tuyến tại điểm cầu huyện đến điểm cầu các xã, thị trấn.
Cùng với những kết quả đã đạt được, ngành tư pháp tỉnh cũng gặp một số khó khăn, hạn chế trong công tác hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...
 
Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong năm 2023, bao gồm việc nhiều chỉ số phát triển kinh tế - xã hội có xu hướng tăng so với năm 2022 như GRDP, thu nhập bình quân đầu người; tỉ lệ hộ nghèo giảm; đặc biệt, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm nền tảng để hoạch định các kế hoạch phát triển một cách toàn diện, đồng bộ. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội cũng có nhiều khởi sắc, nhiều dự án lớn sắp tới khởi công như cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn; Bắc Kạn - Cao Bằng. Đây cũng chính là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương với một địa phương còn nhiều khó khăn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo.
Thứ trưởng ghi nhận và chúc mừng các thành tích của ngành tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Do đó, Thứ trưởng đề nghị cơ quan Tư pháp của tỉnh bám sát phương châm điều hành của Chính phủ là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, với tinh thần “Năm quyết tâm” trong hoạt động công tác, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó cần quan tâm: chủ động tham mưu, kịp thời đề xuất với Lãnh đạo Tỉnh ủy, Chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ các mặt công tác về tư pháp; lưu ý việc tham mưu ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai các văn bản QPPL mới ban hành; chủ động đề xuất HĐND, UBND tỉnh báo cáo với Bộ Tư pháp các vướng mắc, bất cập phát sinh; mạnh dạn tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp lý khó, phức tạp với Lãnh đạo Tỉnh; tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản QPPL, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực; tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tiến tới trí tuệ nhân tạo trong thực hiện các mặt công tác, đặc biệt là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp để chấn chỉnh các công tác, tránh sai sót…
 

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Trần Tiến Dũng chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt được

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tin tưởng rằng: "Mặc dù nhiệm vụ công tác năm 2024 là rất nặng nề, song tôi tin tưởng rằng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp Tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".
Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng đã trực tiếp trả lời các kiến nghị, phát biểu của các đại biểu tham dự về các mặt công tác tư pháp.
Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Sở Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch công tác tư pháp năm 2024, trong đó đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó, chú trọng công tác tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp; nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kiện toàn, đổi mới công tác tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Tư pháp.
Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị: “Các sở, ngành, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ về cơ sở vật chất, nguồn lực đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh”.
Hội nghị đã công bố và trao tặng Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân; trao tặng Quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; Công bố Quyết định tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở của Sở Tư pháp và tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.
 
Minh Ngọc – Lê Hanh