Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương kiểm tra tại Bộ Y tế

10/08/2023
Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương kiểm tra tại Bộ Y tế
Ngày 10/8, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại Bộ Y tế.
Làm việc với Đoàn kiểm tra có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, uỷ viên Hội đồng. Cùng tham dự có Phó Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung, các thành viên Đoàn kiểm tra và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Y tế.


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
 
Báo cáo tại cuộc họp, bà Đinh Thị Thu Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, công tác PBGDPL được Bộ Y tế, các đơn vị thuộc Bộ quan tâm, thường xuyên coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng có mối liên quan mật thiết trong việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và luôn quan tâm đến đội ngũ làm công tác này.


Bà Đinh Thị Thu Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế báo cáo công tác.
 
Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn được lãnh đạo Bộ quan tâm, đã ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ tiếp tục được kiện toàn, các thành viên Hội đồng hoạt động tích cực, trách nhiệm. Nội dung hình thức PBGDPL có nhiều đổi mới. Bên cạnh các hình thức truyền thống, các hình thức mới, tăng cường ứng dụng CNTT được đa dạng phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, lãnh đạo Bộ Y tế luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL.

Việc triển khai Đề án 407 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức truyền thông chính sách đã được phổ biến, quán triệt rộng rãi, đầy đủ và đã thực hiện truyền thông nhiều vấn đề đặc biệt những chính sách có tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp…
Tuy nhiên, đại diện Bộ Y tế cũng cho biết, do y tế là một ngành rất đặc thù, đội ngũ cán bộ công chức đông ở cả TW và địa phương trong khi đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL chủ yếu mới đáp ứng được những vấn đề của lĩnh vực y tế; số lượng văn bản lớn nhưng đội ngũ cán bộ làm PBGDPL còn mỏng; kinh phí hạn chế…


Phó Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Thanh Hải.

Bộ Y tế đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL TW xây dựng định hướng kế hoạch PBGDPL cũng như hình thức phù hợp từng năm để tổ chức pháp chế có căn cứ xây dựng kế hoạch phù hợp với hoạt động từng ngành; tăng cường công tác đào tạo cho báo cáo viên pháp luật, tăng cường nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL. Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Y tế đã làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như khó khăn, hạn chế và kiến nghị một số nội dung để thời gian tới công tác này thực hiện có hiệu quả hơn tại Bộ Y tế.


Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung.

Thành viên Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Bộ Y tế quan tâm hơn đến việc phổ biến các văn bản pháp luật mới, đẩy mạnh truyền thông đặc biệt những vấn đề xã hội quan tâm thuộc quản lý của ngành như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng…Đặc biệt Bộ Y tế tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông; tăng cường ứng dụng CNTT; mở rộng phạm vi tuyên truyền đến nhiều lĩnh vực khác..

Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Phan Hồng Nguyên giải đáp một số vấn đề.

Cơ bản nhất trí với các ý kiến trong cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác PBGDPL của Bộ Y tế. Theo đó, các văn bản pháp luật khi ban hành đều được phổ biến rộng rãi, đã lựa chọn những vấn đề gắn mật thiết đến đời sống nhân dân để triển khai. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19 hết sức phức tạp và khó lường, ngành Y tế đã phổ biến nhiều vấn đề liên quan đến đại dịch và đã có những cách làm rất sáng tạo, có sức lan toả cao trong xã hội. Bộ Y tế đã chú trọng áp dụng CNTT trong PBGDPL, đã chủ động xây dựng và phối hợp với các cơ quan truyền thông triển khai nhiều mô hình mới.


Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những khó khăn, bất cập do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, các vấn đề này đã được thảo luận kỹ tại buổi kiểm tra, tuy nhiên Thứ trưởng Thanh Tịnh lưu ý thêm, Bộ Y tế cần quan tâm hơn công tác phối hợp với ngành Y tế địa phương trong PBGDPL với phương châm hướng về cơ sở. Riêng vấn đề kinh phí và nhân lực “là khó khăn chung” nhưng Thứ trưởng cho rằng tới đây các đơn vị thuộc Bộ phải tổng hợp yêu cầu để kiến nghị chung; khẩn trương kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và cán bộ pháp chế để tăng cường nguồn lực.
Nhấn mạnh PBGDPL là khâu đầu tiên trong tổ chức thi hành pháp luật và có vai trò quan trọng, thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền theo tinh thần Nghị quyết 27 ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, do đó PBGDPL phải làm thực chất và thường xuyên. Thứ trưởng đề nghị, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện tốt Luật PBGDPL; các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước của Hội đồng phối hợp PBGDPL TW về PBGDPL.
“Lĩnh vực quản lý càng lớn thì công tác PBGDPL càng nặng nề, do đó cần xây dựng nội dung và hình thức phổ biến đến người dân cho phù hợp; Phổ biến trước hết cho đối tượng trong ngành nhưng rộng hơn là đến cơ sở: cấp tỉnh, huyện, xã, khối các bệnh viện, trường học… để nâng cao nhận thức pháp luật, tránh việc rủi ro, vi phạm do không hiểu biết pháp luật”, Thứ trưởng nói
Bên cạnh đó, Bộ Y tế quan tâm kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng của Bộ, bám sát các văn bản chỉ đạo và nên có những thành phần đặc thù làm thành viên Hội đồng để làm nhân tố mới cho PBGDPL;
Cần tập trung nguồn lực để triển khai các Đề án lớn, như Đề án 407 về Truyền thông chính sách; Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Đổi mới PBGDPL theo hướng nhà nước tạo dựng các điều kiện cần thiết để người dân, doanh nghiệp chủ động tìm hiểu pháp luật.
Ngoài ra cần quan tâm hơn việc ứng dựng CNTT, chuyển đổi số trong PBGDPL; có thể tổ chức các cuộc thi trong các cơ sở đào tạo Bộ quản lý; Bộ Tư pháp sẵn sàng hỗ trợ trong tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên.
Thứ trưởng cũng đề nghị Bộ Y tế - Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng tăng cường công tác phối hợp để thông qua hệ thống Tư pháp – Y tế ở cơ sở để PBGDPL cho người dân; có thể làm theo định kỳ, theo Quý nhưng cần có kế hoạch toàn diện, đồng bộ để tránh “sót” việc. Các nội dung PBGDPL cần có sự lựa chọn để làm sao thiết thực đối với đời sống, cung cấp những vấn đề mà người dân cần, trong đó đặc biệt cần quan tâm PBGDPL đến những người yếu thế.