Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và làm việc tại Sạ Vắn Nạ Khệt: Trao đổi kinh nghiệm củng cố và phát triển tư pháp địa phương 11/03/2010

Ngày 10/3, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm và làm việc với UBND, Sở Tư pháp và thăm trường Luật miền Nam tỉnh Sạ Vắn Nạ Khệt.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và làm việc tại Chăm Pa Sắc: Mở ra khả năng hợp tác về chiều sâu giữa tư pháp các địa phương 10/03/2010

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại CHDCND Lào, ngày 9/3, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam cùng Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Kysinh Sinpangan đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo UBND và Sở Tư pháp tỉnh Chăm Pa Sắc, một tỉnh phía Nam của nước bạn Lào.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và làm việc tại Chăm Pa Sắc: Mở ra khả năng hợp tác về chiều sâu giữa tư pháp các địa phương 10/03/2010

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại CHDCND Lào, ngày 9/3, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam cùng Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Kysinh Sinpangan đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo UBND và Sở Tư pháp tỉnh Chăm Pa Sắc, một tỉnh phía Nam của nước bạn Lào.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và làm việc tại Khăm Muộn, Bo Li Khăm Xay: Thắt chặt sự đoàn kết, hợp tác trên nhiều lĩnh vực 08/03/2010

Hôm nay (8/3), Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm và làm việc với UBND và Sở Tư pháp tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và làm việc tại Khăm Muộn, Bo Li Khăm Xay: Thắt chặt sự đoàn kết, hợp tác trên nhiều lĩnh vực 08/03/2010

Hôm nay (8/3), Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm và làm việc với UBND và Sở Tư pháp tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường sẽ thăm và làm việc tại Lào: Đặc biệt quan tâm việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 06/03/2010

Trong các ngày từ mùng 7 – 12/3, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp sẽ thăm và việc tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Theo Chương trình dự kiến, bên cạnh việc tiếp kiến Thủ tướng Bouasone Bouphavanh, Hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Lào Chaleune Yiapaoheu tại Thủ đô Viêng Chăn, Đoàn công tác còn có các cuộc thăm và làm việc với Chủ tịch UBND và Sở Tư pháp các tỉnh: Khăm Muộn, Chăm Pa Sắc, Sạ Vắn Nạ Khệt.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường sẽ thăm và làm việc tại Lào: Đặc biệt quan tâm việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 06/03/2010

Trong các ngày từ mùng 7 – 12/3, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp sẽ thăm và việc tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Theo Chương trình dự kiến, bên cạnh việc tiếp kiến Thủ tướng Bouasone Bouphavanh, Hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Lào Chaleune Yiapaoheu tại Thủ đô Viêng Chăn, Đoàn công tác còn có các cuộc thăm và làm việc với Chủ tịch UBND và Sở Tư pháp các tỉnh: Khăm Muộn, Chăm Pa Sắc, Sạ Vắn Nạ Khệt.

Giám đốc Quỹ Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật của CHLB Đức thăm và làm việc với Học viện Tư pháp 05/03/2010

Trong chương trình làm việc tại Việt Nam từ ngày 02 đến ngày 05/03/2010 của Quỹ Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật của CHLB Đức, ngày 04/03/2010, đại diện của Quỹ là ông Matthias Weckerling - Giám đốc Quỹ và ông Christian Hueck, Giám đốc Dự án đã đến thăm và làm việc với Học viện Tư pháp.