Biểu dương 100 cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu giai đoạn 2018-2023

02/07/2024
Biểu dương 100 cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu giai đoạn 2018-2023
​Sáng 1/7, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập (2/7/1994 – 2/7/2024) và biểu dương 100 cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Trong số đó, Công đoàn Bộ Tư pháp có 3 cá nhân được tuyên dương.
Dự lễ kỷ niệm có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các thời kỳ...
 

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết: Trong 30 năm qua, các cấp công đoàn đã làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; động viên, khích lệ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của từng cơ quan, đơn vị và thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới.
 Công đoàn Viên chức Việt Nam trong quá trình phát triển đã có những đóng góp đặc thù và quan trọng cho sự lớn mạnh và phát triển của Công đoàn Việt Nam, thông qua việc vận động đoàn viên tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn; tham gia truyền thông về tổ chức; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, thực thi chính sách, pháp luật.
Ông Ngọ Duy Hiểu nhận định, trải qua ba thập kỷ lớn mạnh cùng Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tự hào là nơi có nhiều đổi mới, khởi xướng nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất các giải thưởng có sức lan tỏa rộng lớn.
Cùng với đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã khởi xướng nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất các giải thưởng có sức lan tỏa rộng lớn như: Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, nay là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Giải thưởng “Gương mặt của năm”...
"Với tinh thần nhìn lại để đi tới, đổi mới và phát triển, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam nguyện kế thừa và phát huy truyền thống, nỗ lực không ngừng, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lập nên nhiều thành tích mới trong chặng đường tiếp theo”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định.
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN
 
 Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định: 30 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chương trình, kế hoạch hoạt động công tác, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.
Từ các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động mang đặc trưng của cán bộ, công chức, viên chức, được đông đảo đoàn viên hưởng ứng. Những phong trào, cuộc vận động gắn liền với hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.
 Đặc biệt, những năm gần đây, từ phong trào thi đua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có sáng kiến đề xuất Giải thưởng “Gương mặt của năm”, “Giải thưởng cống hiến” để tôn vinh những cán bộ, đoàn viên có nhiều thành tích trong công tác, hoạt động công đoàn và lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn tại cơ quan, đơn vị, tạo động lực phấn đấu trong trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn hệ thống.
 

Tuyên dương 100 cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Ảnh: TTXVN
 
Thời gian tới, ông Nguyễn Đình Khang cũng chỉ đạo công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, chính sách, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức tuân thủ pháp luật. Hình thức, phương pháp tuyên truyền cần đổi mới liên tục, đảm bảo hấp dẫn, thuyết phục, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư phápđược tuyên dương tại buổi lễ.

 Bà Tạ Thị Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ 
 

Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật được tuyên dương tại buổi lễ.
 
Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục đề ra những giải pháp khoa học, chủ động thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc tốt để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến, lan tỏa rộng rãi đến toàn hệ thống.
Đặc biệt, cần quan tâm đến công tác lựa chọn cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn; bám sát cơ sở, thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở, nắm chắc các chủ trương, chính sách mới để cụ thể hóa trong hoạt động công đoàn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.
Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tuyên dương 100 cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Trong số này, Công đoàn Bộ Tư pháp có 3 cá nhân được tuyên dương là: Bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ; ông Phan Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và bà Tạ Thị Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ.
PV