Tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL có quy định thủ tục hành chính

14/06/2024
Tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL có quy định thủ tục hành chính
Ngày 13/6/2024 tại tỉnh Bình Định, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo trao đổi, cho ý kiến về kết quả kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính. Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng; các đại biểu là lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, cùng một số ban thuộc HĐND, một số sở, ngành thuộc UBND tỉnh Bình Bình; Sở Tư pháp, các sở ngành liên quan của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền và làm việc với các Bộ, ngành liên quan đối với các văn bản QPPL có quy định thủ tục hành chính trái pháp luật.
 

Để kịp thời hoàn thiện kết quả kiểm tra, đồng chí Hồ Quang Huy đề nghị các đại biểu (đặc biệt là đại diện các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp tham mưu soạn thảo, trình HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành văn bản quy định thủ tục hành chính được Cục nêu trong Báo cáo) sẽ tiếp tục thông tin, chia sẻ, giải trình về cơ sở pháp lý và thực tiễn quản lý nhà nước của địa phương mình khi tham mưu, ban hành các văn bản trên: đồng thời đề xuất phương án xử lý văn bản.
Báo cáo tại Hội thảo, đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho biết, một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 là quy định thủ tục hành chính trong văn bản của địa phương (trừ trường hợp được Luật, Nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh). Do đó, việc còn tồn tại một số văn bản của chính quyền địa phương có quy định thủ tục hành chính chưa phù hợp về nội dung, thẩm quyền cần phải xem xét, xử lý theo quy định để đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.
 

Phát biểu thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo; đồng thời giải trình nguyên nhân địa phương mình có quy định thủ tục hành chính trong văn bản QPPL. Tiếp đó, đại diện Lãnh đạo, phòng chuyên môn thuộc Cục Kiểm tra văn bản QPPL cũng đã trao đổi, làm rõ một số vướng mắc của các đại biểu trong việc thực hiện quy định pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính.
Kết luận Hội thảo, đồng chí Hồ Quang Huy cảm ơn sự tham gia, đóng góp ý kiến cũng như ghi nhận những giải trình về khó khăn, vướng mắc của các đại biểu đại diện cho các địa phương đối với các văn bản quy định thủ tục hành chính của các địa phương đã được Cục xem xét, kiểm tra, đánh giá theo thẩm quyền. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả kiểm tra, cũng như đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về thủ tục hành chính.
 
Nguyễn Văn Đức