Trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện rà soát, xử lý văn bản

07/06/2024
Trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện rà soát, xử lý văn bản
Ngày 7/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo và trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát, xử lý văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 689/TTg-PL và văn bản số 1045/TTg-PL. Hội thảo do Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Nguyễn Duy Thắng chủ trì.
Tại Hội thảo, đại diện Cục Kiểm tra VBQPPL cho biết, việc nghiên cứu, xử lý các thông tư, thông tư liên tịch còn nội dung vướng mắc, bất cập, không phù hợp với thực tiễn đã được các bộ, ngành thực hiện bám sát mục đích, yêu cầu theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa đảm bảo thời hạn gửi kết quả nghiên cứu, xử lý văn bản tới Bộ Tư pháp để tổng hợp, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu; chưa thông tin đầy đủ tình hình nghiên cứu, xử lý các thông tư, thông tư liên tịch được các địa phương kiến nghị xử lý…
Về kết quả nghiên cứu, đánh giá và đề xuất phương án xử lý đối với các phản ánh, kiến nghị về quy định vướng mắc, bất cập tại các VBQPPL do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, tính đến nay, Bộ Tư pháp mới nhận được báo cáo của 19 bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó nghiên cứu 1.419 phản ánh, kiến nghị tại 433 văn bản. 
Trên cơ sở tình hình, kết quả nghiên cứu xử lý các thông tư và phản ánh, kiến nghị, các đại biểu tham dự Hội thảo đã cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất phương án xử lý để Bộ Tư pháp tổng hợp, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.


Đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL.
 
Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi tình hình xử lý văn bản để Cục Kiểm tra VBQPPL kịp thời tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ. Đồng chí cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ thông tin cụ thể về tình hình hướng dẫn, giải đáp các kiến nghị, phản ánh của địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Công văn số 5858/VPCP-PL ngày 02/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc Báo cáo tình hình rà soát, xử lý vướng mắc của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ.
Một số hình ảnh khác tại Hội thảo:N.H