Dự kiến 49 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được đề xuất bãi bỏ

17/05/2024
Dự kiến 49 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được đề xuất bãi bỏ
Sáng ngày 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức họp Tổ Biên tập dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Tổ trưởng Tổ biên tập và đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Tổ phó Tổ biên tập đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các thành viên là đại diện các Bộ, ngành và một số đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Tổ trưởng Tổ biên tập nhấn mạnh tầm quan trọng của phiên họp đầu tiên của Tổ biên tập dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành khi không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản quy định hết hiệu lực. Đồng chí Hồ Quang Huy đề nghị các thành viên Tổ biên tập và các bộ, ngành có liên quan rà soát kỹ các văn bản, quy định được đưa vào danh sách bãi bỏ lần này để không tạo ra khoảng trống pháp lý trong điều chỉnh các lĩnh vực liên quan.


Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Tổ trưởng Tổ biên tập phát biểu tại cuộc họp.
 
Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Lê Thị Uyên, Trưởng phòng Kiểm tra khối khoa giáo - văn xã, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã trình bày về Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó, có 49 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được đề xuất bãi bỏ. 


Đồng chí Lê Thị Uyên, Trưởng phòng Kiểm tra khối khoa giáo - văn xã, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phát biểu tại cuộc họp.
 
Trên cơ sở đó, các thành viên đã tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành được đề xuất bãi bỏ. Về cơ bản, các văn bản trong danh sách bị bãi bỏ đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí của các thành viên Tổ biên tập, một số văn bản được đề xuất đưa ra khỏi danh sách để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.


Đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Tổ phó Tổ biên tập phát biểu tại cuộc họp.
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Tổ phó Tổ biên tập ghi nhận các ý kiến góp ý từ các đại biểu tham dự cuộc họp. Đồng chí Hoàng Xuân Hoan đề nghị các thành viên thường trực Tổ biên tập nghiên cứu, rà soát và tiếp thu tối đa các ý kiến để nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục. Đồng chí Hoàng Xuân Hoan đề nghị các Bộ, ngành có liên quan cần bổ sung thêm thông tin, lý do bãi bỏ, làm rõ hơn cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để bãi bỏ một số văn bản khi đưa vào trong dự thảo. Bên cạnh đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan và đối tượng chịu sự tác động của các văn bản dự kiến bãi bỏ theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Một số hình ảnh tại cuộc họp:
Một số đại biểu tham dự cuộc họp.
NH