Hiệu quả tích cực từ Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo LOGO, SLOGAN, Mô phỏng APP của Bộ Pháp điển

08/11/2023
Hiệu quả tích cực từ Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo LOGO, SLOGAN, Mô phỏng APP của Bộ Pháp điển
Chiều ngày 07/11/2023, Ban giám khảo Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo LOGO, SLOGAN và Mô phỏng APP của Bộ pháp điển Việt Nam” đã tổ chức chấm điểm các tác phẩm dự thi với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp - Trưởng ban giám khảo và các chuyên gia là thành viên Ban giám khảo.
Cuộc thi đã được phát động và tổ chức chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, công nghệ, kiến thức pháp luật của các cá nhân, tập thể trong tìm kiếm tác phẩm xuất sắc làm biểu trưng, khẩu hiệu tạo cơ sở xây dựng ứng dụng điện tử cho Bộ pháp điển Việt Nam, phù hợp với vai trò, giá trị, ý nghĩa của công tác pháp điển, góp phần lan tỏa Bộ pháp điên Việt Nam - công cụ tra cứu pháp luật chính thức đến toàn xã hội.
 
 
Trong thời gian tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức nhận được nhiều phản hồi tích cực của các cá nhân, tổ chức trong toàn xã hội. Trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đào tạo và nhiều địa phương đã nhiệt tình hưởng ứng và lan tỏa về Cuộc thi nói riêng và Bộ pháp điển Việt Nam nói chung. Ban Tổ chức đã thống kê có hơn 300 tác phẩm dự thi từ các tỉnh, thành gửi về và đối tượng dự thi đa dạng về ngành nghề, độ tuổi. Tác giả ít tuổi nhất là học sinh trung học cơ sở, tác giả nhiều tuổi nhất là hơn 80 tuổi. Bên cạnh ngành luật, hội họa và thiết kế, Cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều ngành nghề như sư phạm, bác sỹ, kỹ sư, bộ đội, doanh nhân, ngoại ngữ, báo chí… Nhiều tác phẩm được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng và chuyên nghiệp, thậm chí, các cá nhân, tổ chức đã đưa ra các quan điểm, nghiên cứu tâm huyết về công tác pháp điển và xây dựng các sản phẩm thử nghiệm phong phú hưởng ứng Cuộc thi.
 
 
 Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Thắng đã thông qua Quy chế và hướng dẫn chấm điểm các tác phẩm dự thi. Ban Giám khảo đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm trong việc lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc trong nhiều tác phẩm triển vọng. Dự kiến, kết quả Cuộc thi sẽ được công bố trong tháng 11/2023.