Lễ phát động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2007

27/02/2007
Lễ phát động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2007
Ngày 27/02/2007, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2007 tại 37 Hùng Vương, Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo Ban Chính sách, Công đoàn viên chức Việt Nam, Đảng uỷ Khối cơ quan nội chính TW, Uỷ ban Kiểm tra TW, Ban Nội chính TW, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ TW và toàn thể cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Thị Thu Ba, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan đã công bố Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Bộ Tư pháp.

Thay mặt Ban Cán sự, Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp,  Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Uông Chu Lưu đã có bài phát biểu phát động đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  trong ngành Tư pháp.

 Hội nghị đã nghe các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2006, phương hướng công tác năm 2007 của cơ quan Bộ Tư pháp, tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan Bộ Tư pháp năm 2006, phương hướng thực hiện Quy chế dân chủ trong năm 2007, tình hình sử dụng ngân sách nhà nước trong các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, bầu Ban Thanh tra nhân dân cũng như báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2006, phát động phong trào thi đua năm 2007.

Đồng chí Đinh Văn Lộc - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (2007-2009) gồm 05 đồng chí:

Lê Văn Duyên - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hoàng Kim Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Đỗ Hoàng Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

Nguyễn Hồng Diện - Thanh tra viên - Thanh tra Bộ

Cao Xuân Thuỷ - Chuyên viên - Vụ Tổ chức cán bộ.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Uông Chu Lưu, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự và đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam đã trao Giấy khen cho 8 Tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2006.