Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 04/11 đến 10/11/2013

02/11/2013
 

            1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ; Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương.

            2. Tổ chức Lễ công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Tiếp xã giao ông Delegne, Đại diện Hội đồng công chứng tối cao Pháp; Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

4. Gặp mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Long An, Sóc Trăng, Quảng Nam, Nam Định, Yên Bái.