Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với Hội đồng Thừa Phát lại quốc gia Cộng hòa Pháp 22/04/2015

Sáng 21/4, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có buổi làm việc với Đoàn Hội đồng Thừa Phát lại quốc gia Cộng hòa Pháp do ngài Patrich Safar, Phó Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu. Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành, các Phó Tổng Cục trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục cùng tham dự buổi làm việc.

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại 05/12/2014

“Thừa pháp lại đã thành công ở thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn thành công ở Hà Nội và các tỉnh thực hiện thí điểm còn lại”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở TƯ khẳng định tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Hà Nội sáng nay (04/12).

Thừa phát lại Hà Nội cần tăng tốc 24/11/2014

Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Trưởng Ban chỉ đạo thí điểm thực hiện chế định thừa phát lại ở TW dẫn đầu đã làm việc với UBND TP. Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ đạo thừa phát lại TP. Lê Hồng Sơn đã tham dự buổi làm việc.

Tiến tới xây dựng Luật Thừa phát lại 17/09/2014

Tiếp theo chuyến công tác tại TP.HCM, hôm qua (16/9), Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã tới thăm và làm việc tại Văn phòng Thừa phát lại (VPTPL) quận 1, VPTPL quận Bình Thạnh và gặp gỡ tất cả các trưởng VPTPL đóng trên địa bàn TP.HCM. Tại đây, Bộ trưởng đã lắng nghe những khó khăn, vướng mắc cũng như những thắng lợi trong quá trình thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (TPL).

Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại họp phiên thứ 2 20/03/2014

Nhằm tăng cường sự phối hợp của các Bộ, Ngành trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, Bộ Tư pháp đã có văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương và có Quyết định số 1532/QĐ-BTP ngày 24/6/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Thống nhất hướng dẫn việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại bằng một văn bản có tính pháp lý cao - nhu cầu tất yếu 10/03/2014

Để triển khai Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT- BTP- NHNNVN giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/01/2014 hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng, hiện nay đang có 03 Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện thí điểm, cụ thể:

Thừa phát lại có thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án tại các tổ chức tín dụng 05/03/2014

Triển khai Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2013 của Quốc hội, Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính thống nhất lựa chọn 12 địa phương mở rộng thí điểm Thừa phát lại (gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang và Vĩnh Long). Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định phê duyệt Đề án của 12 địa phương mở rộng việc thực hiện thí điểm.

Khẩn trương đưa Thừa phát lại hoạt động hiệu quả 14/02/2014

Mặc dù đã có sự cố gắng, nhưng việc triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại còn chậm ở cả Trung ương và địa phương, do vậy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu phải thống nhất về mặt nhận thức, đẩy nhanh công tác xây dựng thể chế; Sở Tư pháp địa phương nơi thí điểm phải tập trung tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền địa phương khẩn trương thành lập tối đa số lượng Văn phòng Thừa phát lại đã được phê duyệt.