Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại họp phiên thứ 2

20/03/2014
Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại họp phiên thứ 2
Nhằm tăng cường sự phối hợp của các Bộ, Ngành trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, Bộ Tư pháp đã có văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương và có Quyết định số 1532/QĐ-BTP ngày 24/6/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Thực hiện Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác, Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đã tổ chức họp phiên thứ 2 vào ngày 19/3/2014 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường- Trưởng Ban Chỉ đạo. Tham gia cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính trung ương, đại diện Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã nêu quan điểm về việc ngành kiểm sát luôn thống nhất ủng hộ việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có Công văn số 03/QD-VKSTC-V10 ngày 7/1/2014 trong việc hướng dẫn công tác kiểm sát hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.

Theo ý kiến của đại diện Tòa án nhân dân tối cao, dự kiến trong tháng 4 năm 2014, Tòa án nhân dân tối cao sẽ có văn bản về việc giao kinh phí cho các Tòa án tại 13 địa phương triển khai thí điểm.

Tính đến thời điểm này, đối với các nhiệm vụ của liên ngành Trung ương, tuy tiến độ đối với một số công việc còn chậm theo Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo cơ bản đã được hoàn thành với chất lượng khá khả quan (về thể chế; xem xét và phê duyệt Đề án của các địa phương; quán triệt việc thực hiện thí điểm; kinh phí phục vụ cho việc tống đạt; bổ nhiệm, cấp Thẻ Thừa phát lại...).

 

Đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã khẳng định: “Nhận thức của Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và các chỉ đạo của Tổng cục là thông suốt, Tổng cục đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự về việc việc triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cần phải nghiêm túc triển khai trong toàn ngành và đã được thể hiện bằng thực tiễn”.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thống nhất: Theo Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, việc sơ kết việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại sẽ được diễn ra vào tháng 5/2014. Tuy nhiên, với tình hình số lượng Văn phòng đã được thành lập và đi vào hoạt động tại các địa phương còn hạn chế nên kết quả hoạt động chưa được thể hiện rõ ràng. Do đó, nếu sơ kết vào thời điểm tháng 5/2014 sẽ không đánh giá hết được những kết quả đạt được của việc triển khai thí điểm. Do đó, thời gian sơ kết sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 10/2014.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường chỉ đạo Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cần giúp Ban Chỉ đạo trong việc hoàn thiện Báo cáo về tình hình triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 tính đến thời điểm này, về tình hình bổ nhiệm, cấp Thẻ Thừa phát lại, đặc biệt là những hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại và những đề xuất, kiến nghị cụ thể để Ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Ban của Đảng để xem xét, chỉ đạo. Đồng thời, gửi cho Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các địa phương để chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tại địa phương mình trong việc chủ động, tích cực, khẩn trương trong việc triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại.

Hoàng Thu Thủy