Hội nghị tập huấn về áp dụng BPXLHC Giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho các tỉnh miền núi phía Bắc

23/11/2015
Hội nghị tập huấn về áp dụng BPXLHC Giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho các tỉnh miền núi phía Bắc
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của đơn vị đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, trong các ngày 18-19/11/2015, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đã chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V19), Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính (BPXLHC) Giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho một số tỉnh miền núi khu vực phía Bắc tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã dự, phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền tải một số nội dung cơ bản của Luật XLVPHC năm 2012 và các biện pháp xử lý hành chính.

Hội nghị tập huấn tập trung giới thiệu, trang bị cho học viên (gồm đại diện của các cơ quan: Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Đại diện Lãnh đạo UBND, Công an và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc địa bàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn) về một số nội dung cơ bản của Luật XLVPHC 2012 và các BPXLHC; BPXLHC Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành BPXLHC dục tại xã, phường, thị trấn và các giải pháp tháo gỡ.

 

 

Hội nghị cũng là diễn đàn để các đại biểu đưa ra các tình huống thực tế phát sinh trong quá trình công tác tại địa phương mình để trao đổi, thảo luận với giảng viên và các học viên khác. Hoạt động trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc của các giảng viên đã giúp các học viên giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đồng thời cũng tích lũy, học hỏi được kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tương tự phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời, các đại biểu đều cho rằng, để tiếp tục giúp các tỉnh miền núi phía Bắc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực thi Luật XLVPHC, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này, đặc biệt là BPXLHC Giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Bộ Tư pháp cần tiếp tục tăng cường công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu các nội dung liên quan đến việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến các cấp quản lý trong lĩnh vực này, đặc biệt là đối với các cán bộ trực tiếp thực thi việc áp dụng BPXLHC Giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật