Đồng Nai: Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

11/08/2023
Đồng Nai: Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những năm qua, Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai luôn bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ triển khai thực hiện, quán triệt kịp thời nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đến toàn bộ đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.
Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai luôn chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục công chức, viên chức của Sở về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW. Hàng tháng, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho công chức, viên chức của Sở với những câu chuyện, bài học của Bác và liên hệ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng viên, công chức, viên chức. 
Đảng ủy Sở Tư pháp cũng chỉ đạo công chức, viên chức thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết từ những Trang Thông tin, Cổng Thông tin điện tử chính thống về các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Trang Thông tin điện tử của Sở; dành 01 chuyên mục trong Bản tin tư pháp hàng quý của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để đăng các bài viết về Bác Hồ, những câu nói, lời dạy của Người và nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc Sở.


Đảng bộ Sở Tư pháp là Đảng bộ duy nhất thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2022
 
Đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ nhận thức đầy đủ về sự cần thiết và đúng đắn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập chuyên đề với nhiệm vụ chuyên môn và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
Trong tổ chức thực hiện, Đảng bộ Sở Tư pháp luôn chú trọng xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mô hình học tập bằng hình thức sân khấu hóa đã mang lại hiệu quả tích cực và trở thành một hoạt động chính trị sôi nổi của Sở Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng năm. Cách thức tổ chức này đã giúp cho đảng viên, quần chúng của Đảng bộ Sở phát huy được tinh thần tìm hiểu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vai trò của các đồng chí cán bộ chủ chốt (các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực tiếp tham gia thi) tạo được hiệu ứng lan tỏa rất tốt trong toàn Đảng bộ.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên và quần chúng của Sở được thể hiện bằng kết quả trong công tác chuyên môn của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiều năm liền. Có những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác trong chính Đảng bộ Sở đã trở thành những tấm gương cho các đảng viên, quần chúng của Sở học tập, noi theo. Kết quả trong 05 năm liền, Sở Tư pháp được UBND tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2022 là đơn vị dẫn đầu trong các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 03 năm liền được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể cũng nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Với những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ Sở Tư pháp đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo Bác của Đảng bộ Sở Tư pháp. Đây cũng chính là nguồn động lực để Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục đoàn kết, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2023./.