Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội : Ngành Tư pháp cần tiếp tục kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động để công tác tư pháp triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm

Tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2004 được tổ chức tại TP. Đà Nẵng vào cuối tháng 12/2003, Đồng chí Nguyễn Văn An, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng. Sau khi đánh giá cao những nỗ lực và thành quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong năm qua, Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh về một số nhiệm vụ mang tính chiến lược mà Ngành Tư pháp cần triển khai trong năm 2004 và các năm tiếp theo.

Bài phát biểu và Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009

Trong các ngày 29,30/12/2008 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009. Hội nghị đã vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến các mặt công tác của Ngành.