Tư pháp Thanh Hóa:  Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

27/08/2010
Tư pháp Thanh Hóa:  Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì
Sáng ngày 26/8/2010, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2010) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Đến dự có đồng chí Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị, thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Sở Tư pháp qua các thời kỳ; cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, ngành Tư pháp Thanh Hóa luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, hoàn thiện hệ thống các cơ chế, chính sách, tăng cường pháp chế XHCN, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

   

Bên cạnh công tác tham mưu, đề xuất ý kiến cho UBND tỉnh ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết để tăng cường chỉ đạo công tác tư pháp, ngành đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thẩm tra văn bản, bảo đảm cho các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi cao trong triển khai thực hiện. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được tăng cường, đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức. Nội dung tuyên truyền từng bước đi vào chiều sâu và có trọng tâm, thiết thực,  góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Công tác hành chính tư pháp từng bước được nâng cao chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác bổ trợ tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng, các tổ chức giám định tư pháp được kiện toàn, đáp ứng kịp thời cho hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm khách quan, khoa học; tổ chức, bộ máy cán bộ ngành từng bước được kiện toàn, củng cố, không ngừng lớn mạnh, đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng được tăng cường ...

    Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vương Văn Việt đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh đạt được trong những năm qua, đồng thời lưu ý trong thời gian tới, ngành Tư pháp cần tăng cường tập trung thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, trong đó đặc biệt quan tâm đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biển, vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao hơn nữa công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, có bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực giải quyết công việc; tập trung triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tích cực tham mưu cho UBND tỉnh nâng cao chất lượng công tác pháp chế của các sở, ban, ngành và doanh nghiệp Nhà nước; những nhiệm vụ công tác mới như quản lý nhà nước về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp, theo dõi chung về thi hành pháp luật ở địa phương ...

    Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Vương Văn Việt đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho ngành Tư pháp Thanh Hóa; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Dương Khánh - Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa, đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2009 và trao Bức trướng của UBND tỉnh tặng ngành Tư pháp tỉnh mang dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Thanh Hóa