Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang: Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp

27/08/2010
Sáng 27/8/2010, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam. Trong không khí phấn khởi, cán bộ, công chức thi hành án toàn tỉnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang trong 65 năm qua với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, vì mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, 65 năm qua, cùng với sự trưởng thành của cơ quan Tư pháp cả nước, các cơ quan Tư pháp Hà Giang nói chung và cơ quan Thi hành án dân sự nói riêng đã từng bước trưởng thành và có đóng góp quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hệ thống bộ máy tổ chức của cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả công tác Thi hành án dân sự ngày một nâng cao mặc dù số án phải thi hành ngày càng tăng (Năm 2010 số việc phải thi hành tăng gần 300% về việc và 3.984 % về giá trị so với năm 1993 khi cơ quan THADS mới được thành lập). Cụ thể, các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã đảm bảo đưa 100% các Bản án, Quyết định thuộc thẩm quyền ra thi hành kịp thời, đúng luật và đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ án thi hành xong trên số có điều kiện thi hành luôn đạt từ 80% về việc và 90% về tiền trở lên, đã giải quyết xong hơn 19 ngìn trong số 20 ngìn việc và 52 trong số 58 tỷ tiền và việc có điều kiện thi hành. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác tổ chức thi hành án và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đia phương, những năm qua đã có 30 lượt tập thể và trên 170 lượt cá nhân của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”... và Giấy khen, Bằng khen của huyện, tỉnh và Bộ Tư pháp.

Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm 2010 và những năm tiếp theo các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang tiếp tục phấn đấu đảm bảo thi hành án đúng luật, hiệu quả, đáp ứng được trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Đức Mạnh