Sóc Trăng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp

26/08/2010
Sóc Trăng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp
Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, sáng ngày 24/8/2010, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2010).

Đến dự lễ kỷ niệm, có ông Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Thạch Kim Sêng - UV.BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đại điện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cùng toàn thể CB,CC,VC Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí là Trưởng, phó Phòng Tư pháp và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Qua diễn văn ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tư pháp và 18 năm thành lập ngành Tư pháp Sóc Trăng, bà Nguyễn Thị Thu Vân - Q. Giám đốc Sở Tư pháp đã khẳng định: Trong nhiều năm qua, các mặt công tác của Ngành đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường vị thế đối ngoại của đất nước, xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và người dân. Nhờ đó, vị trí, vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước tiếp tục được khẳng định; vị thế của Ngành từ Trung ương đến địa phương ngày càng được củng cố và tăng cường.

Đồng thời, nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III, ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm. Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được đặc biệt quan tâm. Năm 2009, công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, góp ý văn bản đạt hiệu quả cao đúng với tiến độ kế hoạch đề ra, không để xảy ra trường hợp ban hành văn bản trái quy định. Sở Tư pháp đã tham mưu tốt cho UBND, HĐND tỉnh thực hiện Chương trình xây dựng văn bản, Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND đúng theo quy định và được sự nhất trí cao của Tỉnh ủy, HĐND, các Sở, ngành trong tỉnh. Thẩm định 179 văn bản vượt trên 25% so với kế hoạch của năm; tiếp nhận kiểm tra 282 văn bản, phát hiện 63 văn bản vi phạm. Ngoài ra còn tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trì soạn thảo 03 văn bản, phối hợp soạn thảo đã được ban hành 61 văn bản, đạt 100% kế hoạch năm 2009.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được duy trì chỉ đạo thực hiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Chủ động tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và ban hành quy chế hoạt động Hội đồng, ban hành các kế hoạch tuyên truyền năm 2009, tuyên truyền theo Đề án bảo đảm kịp thời. Từ đó đã góp phần trong việc chuyển tải các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức và người dân ở địa phương. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở và Quyết định số 1067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chủ trì phối hợp các ngành liên quan và các huyện, thành phố báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW ngày 09/12/2003 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho UBND tỉnh. Xuất bản định kỳ tờ tin Tư pháp…

Công tác trợ giúp pháp lý được sự quan tâm sâu sắc của UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý, đến nay đã kiện toàn và đưa vào hoạt động 03 Chi nhánh TGPL ở 03 huyện đảm bảo việc trợ giúp cho đối tượng ngày càng được mở rộng, có chiều sâu. Trợ giúp pháp lý lưu động ở các xã vùng sâu, vùng dân tộc, các điểm chùa, cùng thuộc Chương trình 135 đến nay thực hiện đạt 100% kế hoạch năm, số vụ việc tăng trên 900 vụ so với năm 2009.

Công tác Thi hành án dân sự rất được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ của Ban Chỉ đạo công tác THADS… cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng liên quan, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức THADS nên công tác này trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Ngày 06/11/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3169/QĐ-BTP thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng. Đến nay, THADS tỉnh Sóc Trăng hiện có 02 phòng chuyên môn và 11 đơn vị THADS cấp huyện. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế luôn được ngành quan tâm, thường xuyên tổ chức tuyển dụng nhân sự nhằm bổ sung biên chế được giao, góp phần củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của ngành. Trong năm 2009, đã thi hành xong 3.866 việc trong tổng số 4.652 việc có điều kiện thi hành (đạt 83,1%). Tổng số tiền, tài sản đã thi hành xong là 63.974.266.000 đồng, đạt tỷ lệ 66,93%, tăng 6,15% so với năm 2008.

Công tác Hành chính tư pháp từ tỉnh tới cơ sở được duy trì thực hiện tốt, trong đó tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc ở cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Một cửa liên thông” trong lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp. Đăng ký hộ tịch trong nước giải quyết 45.013 trường hợp. Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài giải quyết 537 trường hợp. Công tác Bổ trợ tư pháp như hoạt động công chứng, hoạt động giám định tư pháp, Luật sư được quan tâm thực hiện. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng ngành và một số nhiệm vụ khác cũng được quan tâm triệt để.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Trung Hiếu đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Tư pháp năm 2009. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hiếu đánh giá cao những thành tích đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Sóc Trăng trong thời gian qua và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức Ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/2002/NQ-BCT ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tư pháp và một số văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác Tư pháp. Đổi mới hoạt động tư pháp theo hướng phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của ngành mà nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan tư pháp các cấp trong công tác: xây dựng thể chế, xây dựng và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và thi hành án dân sự ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát các thủ tục trong lĩnh vực tư pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, vì sự công bằng dân chủ và nghiêm minh của pháp luật.

Phạm Tuân