Sở Tư pháp Khánh Hoà tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2005 - 2009

13/05/2010
Trong không khí sôi nổi của cả nước, phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua (2005 - 2009), tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII, Sở Tư pháp Khánh Hoà đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2005 - 2009, phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm tiếp theo.
 

Trong 5 năm qua, công tác thi đua của ngành Tư pháp Khánh Hoà đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, trọng tâm là thi đua hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chuyên môn và thi đua xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Nhờ vậy, kết quả các hoạt động chuyên môn luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua được các cấp chính quyền và ngành Tư pháp khen thưởng. Sở Tư pháp được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm 2007, 2008, 2009; Phòng Tư pháp huyện Ninh Hoà được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, 2 Phòng Tư pháp được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong các năm 2005, 2006, 2007, 2008; 5 tập thể được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, 5 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh các năm 2006, 2009.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 50 cá nhân, Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 66 tập thể và 146 cá nhân.

Bích Ngọc