Sở Tư pháp Bạc Liêu phát động phong trào thi đua năm 2010

28/04/2010
Hoà chung cùng khí thế sôi nổi của cả nước hướng tới kỷ niệm các ngày lễ trọng đại: kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu phát động phong trào thi đua năm 2010 với những nội dung:
 

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, đơn vị : Thi đua nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý.

Thi đua xây dựng ngành Tư pháp trong sạch vững mạnh : Thi đua xây dựng tổ chức bộ máy ngành Tư pháp Bạc Liêu trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với công việc, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thi đua thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Phong trào thi đua ngành Tư pháp Bạc Liêu được thực hiện qua 2 đợt

Đợt 1 từ 01/01/2010 đến 19/5/2010: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, 35 năm ngày thống nhất đất nước và 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đợt 2 từ 20/5/2010 đến cuối năm: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tư pháp, 65 năm ngày Quốc Khánh 2/9 và thi đua hướng tới đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng long - Hà Nội.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở và Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị, tổ chức đăng ký thi đua, tiến hành sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua từng đợt thi đua.

Bích Ngọc