Phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp

28/04/2010
Bộ Tư pháp vừa phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III với nội dung chính: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và kiện toàn nâng cao chất lượng công tác tổ cán bộ và tổ chức bộ máy.
 

Mục đích là thông qua đợt thi đua để tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức thể hiện tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước, giữ nước và xây dựng ngành Tư pháp trong suốt 65 năm qua; khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống của ngành, cùng nhau chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp cấp xã và tổ chức pháp chế Bộ, ngành đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu, vượt tiến độ, đạt chất lượng cao các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt. Đối với cơ quan thi hành án: phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thi hành xong hoàn toàn về việc và giá trị trên tổng số việc có điều kiện thi hành, giảm án tồn đọng (cụ thể đạt trên 80% về việc, trên 60% về giá trị, giảm trên 10% việc tồn đọng); giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các khiếu nại, hạn chế khiếu nại mới phát sinh, giảm trên 25% các vụ khiếu nại phức tạp.

Cũng trong dịp này, ngành tích cực phấn đấu kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ như công tác kiện toàn tổ chức, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp đảm bảo phù hợp đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành.

Đợt thi đua đặc biệt này được tổ chức từ ngày 10/3/2010 đến 31/7/2010 và cũng là đợt thi đua có ý nghĩa đặc biệt để chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bích Ngọc