Tư pháp Quảng Bình: Những thời khắc đáng nhớ

21/08/2015
Trong chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tư pháp Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với ngành Tư pháp cả nước, sau hơn 26 năm thành lập và hoạt động, Tư pháp Quảng Bình đã đi qua biết bao khó khăn, gian khổ, đã có biết bao anh, chị em, cán bộ, công chức, viên chức Tư pháp tỉnh nhà đã cống hiến toàn bộ sức lực và trí tuệ, chung lưng đấu cật, đoàn kết nhất trí, quyết tâm xây dựng ngành Tư pháp vững mạnh.

Tôi còn nhớ, ngày mới tách tỉnh 17/6/1989, Tư pháp Quảng Bình chỉ có 4 cán bộ từ Huế ra, trong tay không có gì, cơ cấu tổ chức mới được tỉnh cho thành lập Phòng Tư pháp. Đến tháng 4/1990, theo Quyết định số 377/QĐ/UBND ngày 24/4/1990 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Tư pháp tỉnh mới được thành lập. Được sự lãnh đạo và chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tập trung triển khai xây dựng bộ máy, tổ chức, cán bộ từ tỉnh đến cấp huyện và xã, đồng thời triển khai ngay nhiệm vụ đã đề ra.

Mặc dù còn mới mẻ, song lãnh đạo Sở đã chọn đúng công việc trọng tâm là xúc tiến thành lập Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; hoàn chỉnh bộ máy tổ chức và cán bộ. Lãnh đạo Sở đã xin phép UBND tỉnh và sự giúp đỡ của Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội xúc tiến mở lớp Đại học Luật tại chức đầu tiên tại Quảng Bình. Vì thế, đã giải quyết được khâu khó khăn là thiếu cán bộ có trình độ cử nhân luật và sau này tiếp tục mở được 4 khóa đào tạo cán bộ cử nhân luật tại chức với hơn 300 học viên, từ đó khắc phục được việc thiếu cán bộ từ tỉnh đến huyện và xã.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quản lý Tòa án cấp huyện về mặt tổ chức, năm 2002 bàn giao sang ngành Tòa án nhân dân và quản lý công tác Thi hành án dân sự từ năm 1993-2005, ngành lại tập trung đẩy mạnh công tác quản lý công tác Tư pháp khác như: công chứng, luật sư, hộ tịch, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, lý lịch tư pháp, Trợ giúp pháp lý và sau này tiếp nhận thêm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, Tư pháp Quảng Bình đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, triển khai bộ phận “Giao dịch một cửa”, thực hiện quy trình ISO, tuy còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu đã đem lại kết quả tốt đẹp.

26 năm đã trôi qua kể từ khi Quảng Bình trở về với tên gọi cũ, có biết bao điều để nói, song điều mà bản thân tôi rất tự hào là một trong những người đầu tiên khi thành lập Sở Tư pháp Bình Trị Thiên và cũng là một trong những người có mặt đầu tiên thành lập Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

Trương Quang Thêm - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình