THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 258/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 10/2013
Ngày ban hành: 25/10/2013
Ngày có hiệu lực: 25/10/2013
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Hà Hùng Cường
Chức danh: Bộ trưởng
Download: