THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 234/BC-BTP (Tháng 7/2023)
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 7/2023, nhiệm vụ tháng 8/2023
Ngày ban hành: 28/07/2023
Ngày có hiệu lực: 28/07/2023
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký:
Chức danh: Thứ trưởng
Download: