THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 185/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
Ngày ban hành: 27/06/2023
Ngày có hiệu lực: 27/06/2023
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký:
Chức danh: Thứ trưởng
Download: