THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 405/BC-CP
Trích yếu: Tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến hết tháng 7/2013
Ngày ban hành: 15/10/2013
Ngày có hiệu lực: 15/10/2013
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Hà Hùng Cường
Chức danh: Bộ trưởng
Download: