THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 224/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong quý III/2013 (Từ 01/7/2013 đến hết ngày 26/9/2013)
Ngày ban hành: 27/09/2013
Ngày có hiệu lực: 27/09/2013
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Đinh Trung Tụng
Chức danh: Thứ trưởng
Download: