THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 123/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 4/2023 và nhiệm vụ tháng 5/2023
Ngày ban hành: 28/04/2023
Ngày có hiệu lực: 28/04/2023
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký:
Chức danh:
Download: