THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 1173/BTP-VĐCXDPL
Trích yếu: Đôn đốc công tác xây dựng pháp luật, thể chế
Ngày ban hành: 14/04/2022
Ngày có hiệu lực: 14/04/2022
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Chức danh: Thứ trưởng
Download: