THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 442/BTP-VĐCXDPL
Trích yếu: thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất
Ngày ban hành: 18/02/2022
Ngày có hiệu lực: 18/02/2022
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký:
Chức danh:
Download: