THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 17/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 01/2022 và nhiệm vụ tháng 02/2022
Ngày ban hành: 27/01/2022
Ngày có hiệu lực: 27/01/2022
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Chí Hiếu
Chức danh: Thứ trưởng
Download: