THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 360/BC-CP
Trích yếu: Tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021
Ngày ban hành: 28/09/2021
Ngày có hiệu lực: 28/09/2021
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Lê Thành Long
Chức danh: Bộ trưởng
Download: