Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2 12/01/2017

Chiều 11/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2 thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và dự kiến chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên họp thứ nhất 20/09/2016

Sáng 17/9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thảo luận, cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 04/08/2016

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, cụ thể hóa các nội dung cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống thông qua việc thi hành Hiến pháp năm 2013 và các luật, bộ luật về lĩnh vực tư pháp, ngày 27/7/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 06-CTr/TU về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021. Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn này cụ thể:

Cán bộ tiêu cực tạo môi trường cho luật sư “chạy án” 17/03/2016

Sáng nay (17/3), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang – Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp TƯ, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp TƯ họp phiên thứ 25 cho ý kiến về “Đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề LS”.

Hoàn thiện công tác tư pháp sát thực tiễn 16/11/2015

Chiều 13/11, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (BCĐ CCTP) TƯ họp phiên thứ 24 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – Trưởng BCĐ để góp ý về báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình công tác CCTP giai đoạn 2011-2016 và dự kiến chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2016-2020.

Phiên họp thứ 23 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ 13/10/2015

Sáng nay (13/10), Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (BCĐ CCTP) TƯ họp phiên thứ 23 thảo luận về Đề án phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp do Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Đảng ủy Công an TƯ trình.

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp TƯ họp phiên thứ 22 18/09/2015


Sáng nay – 18/9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách Tư pháp TƯ họp phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang – Trưởng BCĐ để cho ý kiến về các “Đề án thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp” (do Quân ủy TƯ, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tham dự phiên họp.

Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban chỉ đạo CCTPTƯ làm việc với trường Đại học Luật Hà Nội 13/07/2015

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/BCĐCCTPTW ngày 06/5/2015 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật, cán bộ có chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp phục vụ tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2015, sáng ngày 9/7/2015, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương do đồng chí Lê Thị Thu Ba - Ủy viên BCHTW Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Trường Đại học Luật Hà Nội.