Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 5 18/06/2018

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương đã tổ chức phiên họp thứ 5 để cho ý kiến về dự thảo Đề án “Đổi mới công tác thi hành án hình sự (THAHS)” và xem xét, thông qua dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ CCTP và dự kiến phân công các thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đi kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương chủ trì phiên họp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Cải cách tư pháp phải đảm bảo quyền lợi công dân 01/03/2018

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ tư 15/12/2017

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương đã họp phiên thứ tư để thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác CCTP năm 2017, nhiệm vụ CCTP năm 2018 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2018; Báo cáo khảo sát chỉ số công lý và phương hướng xây dựng chỉ số tư pháp; Báo cáo của TANDTC về việc đổi mới và tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP Trung ương chủ trì phiên họp.

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2 12/01/2017

Chiều 11/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2 thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và dự kiến chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên họp thứ nhất 20/09/2016

Sáng 17/9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thảo luận, cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 04/08/2016

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, cụ thể hóa các nội dung cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống thông qua việc thi hành Hiến pháp năm 2013 và các luật, bộ luật về lĩnh vực tư pháp, ngày 27/7/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 06-CTr/TU về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021. Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn này cụ thể:

Cán bộ tiêu cực tạo môi trường cho luật sư “chạy án” 17/03/2016

Sáng nay (17/3), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang – Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp TƯ, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp TƯ họp phiên thứ 25 cho ý kiến về “Đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề LS”.

Hoàn thiện công tác tư pháp sát thực tiễn 16/11/2015

Chiều 13/11, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (BCĐ CCTP) TƯ họp phiên thứ 24 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – Trưởng BCĐ để góp ý về báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình công tác CCTP giai đoạn 2011-2016 và dự kiến chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2016-2020.