Cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

Khánh Hòa: Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài đã ký ban hành Kế hoạch số 10016/KH-UBND về công tác cải cách tư pháp (CCTP) giai đoạn 2016 – 2021 của tỉnh với mục tiêu tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về CCTP, đưa các nội dung CCTP nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ tư

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương đã họp phiên thứ tư để thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác CCTP năm 2017, nhiệm vụ CCTP năm 2018 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2018; Báo cáo khảo sát chỉ số công lý và phương hướng xây dựng chỉ số tư pháp; Báo cáo của TANDTC về việc đổi mới và tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP Trung ương chủ trì phiên họp.