Một số Công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế trong mối liên hệ với ASEAN

Một số Công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế trong mối liên hệ với ASEAN

Sáng 14/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã khai mạc Diễn đàn pháp luật ASEAN với chủ đề: một số Công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế trong mối liên hệ với ASEAN được tổ chức tại Hà Nội. Tham dự Diễn đàn có đại diện các đoàn Camphuchia, Lào, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Xing-ga-po; chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Ốt-xtrây-li-a, Hàn Quốc, đại diện Văn phòng Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đại diện các Bộ, ngành của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhận định: Trong những năm qua, hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN đã có những bước tiến quan trọng, ngày càng đi vào thực chất, toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, an ninh, quốc phòng đến văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường thì hợp tác giữa các nước ASEAN góp phần duy trì ổn định, hòa bình và tăng trưởng kinh tế trong khu vực và thế giới. Đặc biệt, hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa các nước ASEAN đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn để cùng chia sẻ, đóng góp vào việc xử lý các vấn đề pháp luật và tư pháp của mỗi nước và của cả khu vực.
Tuy nhiên, ngoài hội nhập trong nội khối thì ASEAN cần cân nhắc, tính đến những khuôn khổ hợp tác quốc tế khác bổ sung, hỗ trợ cho hợp tác ASEAN, trong đó phải kể đến Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế và các công ước của tổ chức này. Hiện nay, ASEAN đã có 4 quốc gia là thành viên của Hội nghị (trong đó có Việt Nam) với tổng số công ước La Hay mà các nước ASEAN gia nhập là 12, điều này đã trực tiếp tạo cơ sở pháp lý quốc tế cho hợp tác trong lĩnh vực tư pháp quốc tế giữa các nước ASEAN với quốc tế cũng như trong chính Cộng đồng ASEAN. Thứ trưởng cho rằng những bước tiến này là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn và thật sự cần thiết đối với ASEAN. Thứ trưởng cũng khẳng định Việt Nam đã, đang và sẽ tích cực phối hợp với các nước thành viên khác trong việc thực hiện các chương trình hợp tác ASEAN về pháp luật và tư pháp, cũng như thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa ASEAN với quốc tế.
Tại Diễn đàn lần này, các chuyên gia quốc tế, đại diện các nước ASEAN và Việt Nam sẽ cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, các kết quả nghiên cứu, gia nhập và thực thi các công ước của Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế, tập trung vào 2 công ước đa phương quan trọng của La Hay về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại là Công ước năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp và Công ước năm 1980 về thu thập chứng cứ trong lĩnh vực dân sự và thương mại.
Thông qua Diễn đàn này, Việt Nam, mong muốn và hy vọng sẽ là cầu nối giữa các nước thành viên ASEAN với Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; đồng thời kỳ vọng các quốc gia thành viên ASEAN đẩy mạnh nghiên cứu và cân nhắc việc gia nhập các diễn đàn đa phương về tư pháp quốc tế, trong đó có Hội nghị La Hay.