Nghiên cứu trao đổi
Đối ngoại đa phương và hợp tác đa phương về pháp luật

Ngày 12/8/2014, Hội nghị toàn quốc về "Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam" lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, đánh dấu mốc quan trọng trong chặng đường 70 năm đối ngoại và 60 năm đối ngoại đa phương của Việt Nam (kể từ khi ký kết Hiệp định Geneve năm 1954). Từ những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị, những định hướng quan trọng đã được gợi mở và định hình cho công tác hợp tác đa phương về pháp luật trong thời gian tới.