Hướng dẫn sử dụng lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ trên Trang tin nội bộ

Từ ngày 12/6/2006, việc tra cứu, in ấn lịch làm việc được thực hiện trên trang Lịch làm việc. Vậy Trung tâm Tin học thông báo để mọi đối tượng quan tâm biết và khai thác.

Hướng dẫn chi tiết về việc khai thác thông tin Lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ. xem file đính kèm

Nếu cần trợ giúp xin liên hệ Trung tâm Tin học điện thoại 04.7332802.

Xin chân thành cảm ơn !


File đính kèm