Thông báo từ Trung tâm tin học

Vừa qua Trung tâm tin học nhận được nhiều tin, bài từ nhiều nơi gửi về, để thông tin có tính xác thực cao và để Trung tâm tin học có thể hỗ trợ tốt hơn nữa cho người sử dụng, người cung cấp tin. Trung tâm tin học rất mong những thông tin các bạn gửi, ngoài nội dung thông tin của bài viết nên điền thêm các thông tin liên quan cá nhân, bao gồm :

1.Họ và tên

2. Nơi sinh sống hiện tại

3. Đơn vị công tác

4. Số điện thoại liên lạc

5. Địa  chỉ email

Trung tâm tin học xin trân trọng cám ơn !