Thông báo tuyển dụng viên chức

Bộ Tư pháp tổ chức thi tuyển viên chức làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi tắt là Viên chức đăng ký) (tương đương ngạch chuyên viên pháp lý) và kế toán viên làm việc tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Bộ Tư pháp tổ chức thi tuyển viên chức làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi tắt là Viên chức đăng ký) (tương đương ngạch chuyên viên pháp lý) vàkế toán viênlàm việc tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Số lượng, chức danh cần tuyển

1. Trung tâm tại Hà Nội: 05 viên chức đăng ký; 01 kế toán viên.

2. Trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh: 05 viên chức đăng ký.

3. Trung tâm tại Đà Nẵng: 03 viên chức đăng ký.

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 đến 40 tuổi, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có lý lịch rõ ràng.

2. Yêu cầu trình độ

a) Đối với viên chức đăng ký

- Bằng cử nhân Luật;

- Trình độ A tin học văn phòng; trình độ B ngoại ngữ.

b) Đối với kế toán viên

- Bằng cử nhân Kế toán, tài chính;

- Trình độ A tin học văn phòng; trình độ B ngoại ngữ.

3. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Đủ sức khỏe để công tác.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (trong đó, ghi rõ nguyện vọng làm việc tại Trung tâm nào, dự thi tại đâu);

2. Bản sao Giấy khai sinh;

3. Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập theo yêu cầu trình độ của ngạch dự tuyển; bản sao giấy tờ xác nhận các trường hợp ưu tiên tuyển dụng theo quy định, nếu có;

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

6. Ba phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ người dự tuyển; 02 ảnh cỡ 4x6.

Phí dự tuyển 100.000 đồng.

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơTừ ngày 26/12/2005 đến ngày 12/01/2006

1. Tại Hà Nội: Phòng Tổ chức-Hành chính, Cục Đăng kýQGGDBĐ, số 58-60 Trần Phú;

2. Tại Đà Nẵng: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, số 32B Phan Đình Phùng;

3. Tại TP. Hồ Chí Minh: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, số 333B đường Minh Phụng, phường 2, quận 11.

Môn thi:

1. Hành chính nhà nước (theo nội dung của từng chức danh tuyển dụng);

2. Tin học;

3. Ngoại ngữ: Chọn 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

Thời gian, địa điểm thi

- Thời gian: Tháng 3/2006 (sẽ có thông báo cụ thể).

- Địa điểm: tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh (thí sinh có thể lựa chọn 1 trong các địa điểm thi) (mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Tổ chức-Hành chính, Cục Đăng kýQGGDBĐ, số 58-60 Trần Phú).