Thông báo mời thầu

Trung tâm tin học Bộ Tư pháp chuẩn bị thực hiện đấu thầu gói thầu “xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng và các dịch vụ để phát triển Cổng thông tin Bộ Tư pháp” trong khuôn khổ Dự án xây dựng, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp năm 2005.

Xin mời các nhà thầu quan tâm và có đủ năng lực, kinh nghiệm liên hệ với Trung tâm tin học Bộ Tư pháp để đăng ký dự thầu và nộp hồ sơ giới thiệu năng lực nhà thầu.

+ Địa chỉ: Phòng 104 Nhà số 1 – 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội;

+ Điện thoại: 04.7332802 - Fax: 04.7336090;

+ Thời hạn cuối cùng để đăng ký và nộp hồ sơ giới thiệu: trước 16h30 ngày 08/11/2005.

Các nhà thầu quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại địa chỉ nêu trên.

Trung tâm tin học Bộ Tư pháp sẽ gửi Thư mời thầu đến các nhà thầu có đủ điều kiện.